به نام خدا
مجتمع آموزشي فرهنگي احسان به همت بزرگمردي فرهنگ دوست به نام جناب آقاي مهندس سيد اسحق فال اسيري با مطالعات بسيار وبهره گيري از نظارت كارشناسان زبده برمبناي اصول وقواعد پذيرفته شده آموزش وپرورش درجهان ،دردامنه كوه دراك ، درشهر علم وادب شيراز ، پي ريزي وبنا گرديده و درابتداي مهرماه 1376 مورد بهره برداري قرار گرفته است . سرمايه هزينه شده جهت ساخت بيش از 30000000000 ريال بوده است زمين اين مجموعه زيبا ومنحصر بفرد 30000 متر مربع وزير بناي آن بيش از 30000مترمربع مي باشد اين مجموعه متشكل ازسه واحد آموزشي پسرانه شامل پيش دبستاني ودبستان ، راهنمايي ودبيرستان وپيش دانشگاهي مي باشد كه درهرسال تعليم وتربيت حدود 1700نفر دانش آموز را برعهده دارد. علاوه برواحدهاي آموزشي ،دومجموعه بسيار زيباي ورزشي وفرهنگي نيز بخش هاي ديگر اين مجتمع را تشكيل مي دهند . مجموعه ورزشي داراي استخر شنا، سالن بسكتبال ، زمين روباز فوتسال و واحد فرهنگي داراي تالار بسيار زيباي اجتماعات وفضاي نمايشگاهی است .

سامانه اطلاع رسانی رایگان تلفن همراه : #333000*6655*